Provozní řád SKI parku Hraběšice platný od 1.12.2010

- každá osoba používající vlek musí mít platnou jízdenku
- dětský skipas je platný pro děti do 130 cm výšky
- časové skipasy jsou nepřenosné
- platnost bodového skipasu je po celou sezónu
- provozovatelé si vyhrazují právo snížit ceny proti ceníku v závislosti na provozních podmínkách, vývoji počasí a v případě pořádaní propagačních akcí.
- zakoupením skipasu se účastníci přepravy zavazují respektovat pokyny, doporučení, omezení a nařízení obsažená v přepravním řádu.
- majitelé skipasů jsou povinni na vyžádání předložit jízdenky ke kontrole pracovníkům sportovního areálu, orgánům policie ČR či Městské policie.
- v případě porušení provozního řádu Skiparku nebo obchodních podmínek je provozovatel oprávněn vyloučit majitele skipasu z přepravy - znehodnotit jeho jízdenku bez náhrady
- provozovatel má povinnost přerušit nebo ukončit provoz vleků v případě přerušení dodávky el. energie, špatných povětrnostních vlivů (silný vítr, bouře) a v případě poruchy na zařízení. Přitom nevzniká nárok na náhradu neprojetého jízdného a dalších nákladů.
- rovněž nevznikají nároky na vrácení peněžních prostředků z důvodů neočekávaného předčasného odjezdu hosta.

Chování na svahu
1. Na sjezdovou trať vstupujte a sjíždějte po ní jen na lyžích.
2. Při jízdě si počínejte tak, abyste neohrožovali své okolí.
3. Vybírejte obtížnost sjezdové tratě podle svých schopností (červená, modrá, žlutá sjezdovka).
4. Rychlost jízdy přizpůsobte svým schopnostem, terénním a povětrnostním podmínkám.
5. Zastavujte vždy jen při okraji sjezdové tratě, na tratích zbytečně neposedávejte, nevytvářejte hloučky.
6. Na sjezdovou trať nevjíždějte, nebo ji nekřižujte, pokud se nepřesvědčíte, že je volná.
7. Předjíždět můžete z kterékoli strany, ale vždy jen s dostatečným odstupem. Za bezpečnost jízdy odpovídá předjíždějící.
8. Zvláštní opatrnosti dbejte v místech úzkých. Na těchto místech nezastavujte, upadnete-li, opusťte rychle prostor.
9. Zachovejte náležitou vzdálenost od nebezpečných míst, zejména označených výstražnými značkami, nebo zábranami.
10. Setkáte-li se zraněnou osobou, jste povinni poskytnout první pomoc a úraz hlásit obsluze vleků nebo záchranné službě.
11. Na vleku je zakázáno vyjíždět z trasy vleku - hrozí nebezpečí spadnutí tažného lana a vážného zranění.
12. Jakékoliv úpravy na sjezdových tratích (skoky, branky apod.) lze provádět pouze se souhlasem provozovatele.
13. Po ukončení provozu vleků jsou sjezdové tratě uzavřeny - probíhá úprava tratí. Nebezpečí úrazu!
14. Lyžování mimo označené sjezdové tratě je přísně zakázáno a bude považováno za porušení přepravního řádu se všemi důsledky.
15. Chraňte přírodu, respektujte pokyny provozovatele a Horské služby.
16. Lyžař, svědek nebo postižený nehodou musí poskytnout údaj o své osobě pro případ následných sporů a soudů.